UH personlige Flip over

Find dine flipover fra møderne her. Brug din personlige kode. Personlig flip over fra møderne Mangler den og blive opdateret. Så send meget gerne en mail til team@siigurd.dk
Positiv konflikthåndtering

Positiv konflikthåndtering

Der er mange måder at håndtere konflikter på, og hvad vil det egentligt sige at forholde sig “konstruktivt” i konflikter? Det kan i nogle tilfælde skønnes konstruktivt at undvige, afværge eller flygte, fx hvis vi udsættes for voldelige trusler fra en...

CP Personlige

Find dine flipover fra møderne her. Brug din personlige kode. Personlig flip over fra møderne Mangler den og blive opdateret. Så send meget gerne en mail til team@siigurd.dk