Der er mange måder at håndtere konflikter på, og hvad vil det egentligt sige at forholde sig “konstruktivt” i konflikter?

Det kan i nogle tilfælde skønnes konstruktivt at undvige, afværge eller flygte, fx hvis vi udsættes for voldelige trusler fra en overmagt. Det kan være hensigtsmæssigt, måske på kort sigt, at resignere og leve med en modsætning eller konflikt, at forlige sig med, at tingene er, som de er, og få det bedste ud af det. Men det kan også modsat være ‘rigtigt’ at tage magtkampen op og svare aggressivt tilbage for fx at markere egen integritet.

Men hvis samarbejdet skal have en chance for at blive givende over tid, må man kunne:

  • Møde konflikten åbent
  • Erkende den andens ret til at være uenig med en
  • Forholde sig undersøgende til, hvordan forskelligheden kan håndteres på en måde, hvor begge parters ønsker og behov anerkendes, og hvordan konflikten evt. vil kunne løses.

Det vil nok ikke altid være muligt at løse konflikter og modsætninger, men dog muligt at leve med dem på en måde, der er respektfuld.

Alt afgørende er hvordan du som person møder konflikten.

At møde en konflikt kræver, at man holder fokus på tre nøgleelementer: din tilstand, det overordnede fælles formål og jeres langsigtede succes.

For det første er det essentielt at være bevidst om din egen tilstand. En rolig og afbalanceret tilgang hjælper med at nedtrappe spændinger og skaber et bedre grundlag for konstruktiv dialog.

Dernæst er det vigtigt at have det overordnede fælles formål for øje. Ved at fokusere på de fælles mål, som begge parter ønsker at opnå, kan man arbejde sammen om at finde løsninger, der gavner alle involverede.

Endelig skal I huske, at jeres langsigtede succes afhænger af samarbejdet. At finde en løsning, der er bæredygtig og tilfredsstillende for begge parter, sikrer, at I kan fortsætte med at arbejde sammen effektivt og harmonisk i fremtiden.

Ved at holde disse tre elementer i fokus kan konflikter mødes på en måde, der styrker samarbejdet og fremmer positive resultater.

Sådan starter du.

Start med anerkendelse og nysgerrighed. Hvordan man starter en samtale eller konfliktløsning er altafgørende. Ved at starte med anerkendelse åbner du op for en positiv bevidsthed, hvilket skaber en åben atmosfære fremfor en lukket, snæversynet tilstand, hvor man har svært ved at lytte, især hvis man mødes med negativitet.

Ved at udvise nysgerrighed over for, hvordan modparten har det, og stille spørgsmål, der giver indsigt i vedkommendes nuværende ståsted, adfærd og udfordringer, kan du få en dybere forståelse. Denne forståelse kan afdække aspekter, du måske ikke tidligere havde kendskab til. Nysgerrighed og relevante spørgsmål kan hjælpe med at afdække de udfordringer, du ser, men de kan også give dig indsigt i modpartens handlinger og adfærd. Måske opdager personen selv, at visse områder kræver justering.

Denne selvindsigt og selvbestemmelse giver en større chance for indre motivation, i modsætning til ydre påvirkning gennem belønning og straf. Det er ved at opleve autonomi, at man finder den største motivation og engagement.

Derfor er det vigtigt at starte med anerkendelse og nysgerrighed, så samtalen kan bevæge sig mod en konstruktiv løsning, hvor begge parter føler sig hørt og forstået.