Realisér Positivt Lederskab og Organisationskultur.

Partnerskab

Udvikl nøgleprincipperne for at lykkes som organisation, ansatte og ledelse ved at styrke jeres evner til at opbygge effektive teams, motivere og inspirere andre samt tage ansvar som ledere – til gavn for både ledere, medarbejdere og virksomhedens resultater.

Lars Sigurd

viser vejen med praktiske værktøjer og strategier til at styrke evnerne og opnå succes.

Lederudviklingsforløb i Esbjerg, Dit personlige lederskab

Direktør & Grundlægger

Lars Sigurd

Han er hundrede procent selvstændig og lever af det han elsker at lave. Hans baggrundsviden er en master i Positiv psykologi med speciale i positivt lederskab fra Aarhus Universitet foruden Diplom i Ledelse fra UC SYD, men oprindeligt er han uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet. Selv haft direkte ledelse af en medarbejderstab. Lars har dermed stor indsigt i den indsats, det kræver at starte, drive og skabe vækst i ens virksomhed og hvad et lederskab vil kræve af dig og af ham selv.

Vil du tale med Lars Sigurd?

Har du behov for et møde med Lars, kan du booke det lige her!

Hvem er det for?

Det er for virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der gennem deres medarbejdere på alle niveauer ønsker at bevare fremgang og lykkes med nye tiltag og strategier. Dette opnås ved at skabe succes gennem mennesker, der har en kultur og adfærd, der understøtter organisationens vision og mål. Det er vigtigt at kunne sikre de nødvendige betingelser, der ikke tapper medarbejdernes energi, men i stedet giver dem mulighed for at opnå større indsigt og viden, hvilket gør dem i stand til at præstere deres bedste. Hvis I ser jeres medarbejdere som jeres medspillere, partnere og vigtigste ressource, bør I investere i fremtiden ved at udvikle de menneskelige egenskaber, således at resultaterne forbedres.

Løft nivuet

Skab mere engagement til verden, frisæt ressourcer, øg fleksibilitet og et større drive. Anvend jeres styrker, så svagheder bliver overflødig. Håndter sværer tider og begrænsninger, som tvivl, frygt og en mistet tro, så I kan opnå det, I gerne vil.

At løfte niveauet i fællesskab

At samarbejde, for at få det bedste resultat ud af det for alle. Modtag effektive strategier og teknikker, der kan bruges af alle, til at kunne mestre tid og skabe effektivitet.

At løfte sig selv

Frigør energi vi som mennesker har og opnår større overskud og opdag ens unikke personlige kompetencer, som kan bruges som leder, medarbejder og ejer. Aktivere personlige ressourcer, opdage nye sider og finde nye veje at gå.

Om

Ønsker du et partnerskab, der fokuserer på nøgleprincipperne for at løfte organisationen effektivt, både med hensyn til ansatte og ledere, og med strategier til at udvikle disse evner? Gennem dette samarbejde stræber Lars Sigurd efter at lære folk at tage kontrol over deres egen situation og blive bedre til at håndtere deres personlige og professionelle liv. Vores program er dedikeret til at styrke evnerne og opnå succes.

Vores tilgang er designet til at opbygge effektive teams, motivere og inspirere andre samt tage ansvar. Vi træner deltagerne i at udvikle deres kommunikationsfærdigheder, træffe velovervejede beslutninger og skabe en vision, der er dragende for succes. Gennem vores partnerskab vil Lars Sigurd, en anerkendt ekspert inden for positivt lederskab, dele praktiske værktøjer og strategier, der styrker deltagerne som ledere.

I vil opleve en dybdegående og inspirerende partnerskab, der kan hjælpe jer med at udvikle jer som effektive ledere og medarbejdere og opnå resultater. Gennem interaktiv læring og praktiske øvelser vil I lære at mestre disse evner og anvende dem i jeres daglige arbejde til implementering af tiltag og eksekvering af strategier.

Uanset om I ønsker at have dedikerede medarbejdere, der ønsker at styrke deres bidrag til organisationens succes, nye ledere, der søger retning og værktøjer til at lede effektivt, eller teammedlemmer, der ønsker at forbedre samarbejdet og opnå resultater på en innovativ måde, vil vores partnerskab være til gavn for alle. Vi tror på at give deltagerne mulighed for at opbygge et solidt fundament af færdigheder og strategier, der fremmer organisationens succes og skaber en positiv og produktiv arbejdskultur. Gennem vores samarbejde vil I lære at trives og opnå succes som individer og som en del af et velfungerende team.

Formål

Formålet med partnerskabet er at opnå en simpel, men effektiv tilgang med stor indvirkning. Vi ikke bare stræbe efter at lære for lærings skyld – vi skal gå efter at lære for at opnå indvirkning og forandring. Som en del af organisationen, enten som ansat eller leder, vil man blive præsenteret for de mest effektive metoder og strategier, der er nødvendige for at skabe en sund og produktiv arbejdsplads, som understøtter både din egen trivsel, medarbejdernes trivsel og organisationens resultater.

Man vil modtage konkrete redskaber, som kan implementere med det samme i ens dagligdag, uden at skulle ty til tunge og omfattende bøger. Vores fokus er at gøre det simpelt og tilgængeligt for alle, samtidig med at vi integrerer de metoder og strategier, der er afgørende for succes. Generelt er holdingen, at ægte læring kun finder sted, når vi anvender det, vi har lært.

Det praktiske

Et partnerskab med os omfatter en bred vifte af services, herunder coaching af ledere eller nøglemedarbejdere, workshops og foredrag. Vi tilpasser indholdet specifikt til jeres behov og mål, så det bliver skræddersyet til jer. Gennem partnerskabet etablerer vi en vedvarende forbindelse og et langvarigt samarbejde med henblik på at opnå ændringer i kultur og adfærd. Vi tror på, at vedvarende bevidsthed, tillid og handling er afgørende for at skabe ægte forandringer.

Hvis du ønsker indsigt i de metoder og strategier, der kan skabe ekstraordinære organisationer, medarbejdere og ledere, er dette partnerskab det rette valg for dig. Vi er dedikerede til at levere værdifulde ressourcer og ekspertise, der vil hjælpe dig med at nå dine mål og skabe en positiv indvirkning.

Ønskes der konkrete redskaber, indsigt og viden, som straks kan anvende? Så er dette partnerskab præcis det, der ledes efter. Vi er dedikerede til at give dig praktiske værktøjer og relevant viden, der kan implementeres direkte i din dagligdag. Vores mål er at sikre, at man opnår øjeblikkelig værdi og kan omsætte den nye viden til handling med det samme. Dette partnerskab er skabt til at give konkret og anvendelig indsigt for at styrke ens succes og effektivitet.

Hvad jeg har haft succes med at hjælpe andre med

Samskabelse med en tværgående samhørighed

Med fortrinsvis fælles opgaver, ansvar og samarbejde samt en høj grad af gensidig afhængighed mellem afdelingerne.

Sådan forstærker vi samarbejdet mellem flere spredte afdelinger I hele danmark.

Ved at engagere sig i samskabelse stræber aktørerne efter at opnå en dybdegående forståelse for hinandens perspektiver, udfordringer og ressourcer. Dette skaber en tværgående samhørighed, hvor forskellige parter arbejder sammen på tværs af sektorer, niveauer og baggrunde. Gennem denne proces kan de kollektivt udvikle innovative løsninger, der adresserer komplekse samfundsproblemer og skaber positive forandringer.

Hvem er kunden?

En større dansk international virksomhed ønsker at udvikle og styrke deres ledelsesgruppe, der består af flere personer fra forskellige afdelinger i Danmark. Disse afdelinger hører til under samme område og ledes af lokale afdelingsledere, der har en fælles overordnet leder, som også deltager aktivt i forløbet. Formålet er at skabe sammenhæng og samarbejde, således at afdelingerne både individuelt og kollektivt kan løfte sig til et højere niveau.

Hvorfor er det vigtigt?

Samskabelse med en tværgående samhørighed er særlig relevant i dagens komplekse og foranderlige verden, hvor mange udfordringer kræver en bred forståelse og integreret indsats. Ved at fokusere på samarbejde, lydhørhed og en åben dialog kan aktørerne skabe en fælles vision og mobilisere ressourcer på tværs af sektorer og skabe langvarige positive effekter for samfundet som helhed.

Hvordan gør vi?

Læs korrektur: Forløbet strækker sig over en periode på seks måneder, fra januar til juni, og omfatter månedlige ledermøder af tre til fire timers varighed. Før og efter forløbet vil organisationen blive målt ved hjælp af deres egne interne målinger, som allerede blev udført om efteråret og vil blive gentaget i maj.

Frigør samarbejdets potentiale med mindre bureaukrati og mere positivitet og energi

Når samarbejdet svigter, og manglende samarbejde vil have dybtgående konsekvenser såsom nedsat produktivitet.

Hvordan genskaber vi nu samarbejdet på en positiv og energisk måde?

For at imødegå disse udfordringer afdækkes den specifikke udfordring. Hurtig identificering og håndtering tackles de problematikker, der forstyrrer og irriterer hverdagen. En positiv dialog skabes, hvor medarbejdere arbejder sammen for at opnå løsninger, enten ved at afklare og løse problemerne øjeblikkeligt eller ved at iværksætte konkrete fælles handlinger med fastsatte tidsrammer.

Hvorfor der det vigtigt?

Når spillereglerne og samarbejdsrelationerne ændrer sig konstant i takt med organisationsudvikling og omstrukturering, kan det være udfordrende at håndtere opgaverne effektivt. Det er ikke ualmindeligt at opleve, at opgaver falder ned mellem to stole og skaber forvirring frustration og nedsat produktivitet. 

Hvordan gør vi?

I fællesskab stræber vi efter at skabe en tilgang, der fremmer en åben og givende dialog, hvor alle stemmer bliver hørt, og hvor vi sammen finder de bedste løsninger. Som facilitator for diskussioner arbejder jeg aktivt på at skabe klarhed omkring ansvarsfordeling og etablere tydelige kommunikationskanaler. Gennem en fokuseret og struktureret tilgang sikrer vi, at alle opgaver bliver håndteret og fulgt op på med præcision og effektivitet. Målet er at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere kan trives og bidrage til succesen.

Samarbejdet med Siigurd giver os en positiv indstilling og en bedre kommunikation i teamet. Det har stor betydning for at vi lykkes. De redskaber, man får, er guld værd. At have Siigurd som samarbejdspartner giver en løbende optimering i hverdagen i forhold til virksomhedens retning og vores tilgang til opgaver og relationer. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

Morten Juhl

CEO og Stifter, Juhl´s Diving

Vores samarbejde har i den grad været en personlig øjenåbner, og de personer de har arbejdet med, har udviklet sig fra første møde. De er utrolig engageret men giver samtidig plads til den enkeltes proces. En varm anbefaling herfra.

Sanne Thomsen

HR Manager, N&K Spedition

Vi har igennem vores samarbejde med Siigurd, stillet skarpt på individuel ledelse for at styrke den samlede ledelse. Vi har lært Siigurd at kende som er samarbejdspartner der møder mennesker i øjenhøjde, med en ærlig, positiv, engageret og videns baseret tilgang, som inspirerer individet til at reflekterer over sine styrker, og hvordan disse sættes positivt i spil overfor en selv samt omverdenen. En varm og positiv anbefaling skal lyde herfra.
CS electric A/S

Hvad ønsker I

at lykkes med?

14 + 13 =

Har du behov for et møde med Lars, kan du booke det lige her!