Tilbud, betingelser, accept og pristalsregulering 

Hvis ikke andet er angivet er prisen eksklusiv moms. Udenfor Esbjerg kan forekomme transportomkostninger, 750 kr./t, indeks pr. 1/1-2022, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ønsker I at takke ja til tilbuddet, kan I enten vælge at betale det fulde beløb med det samme eller det fremsendte minimumsbetaling. Minimumsbetalingen er forudbetaling og gælder som accept og igangsættelsen af forberedelserne. Betaling kan ske via fremsendt faktura eller der kan betales direkte til reg.: 1686 konto: 3230984580. Fakturaen sendes da efterfølgende på jeres oplyste cvr-nr. og modtager mail. 

Siigurd forbeholder sig ret til at pristalsregulerer. Pris talsreguleringen adviseres med tre måneders varsel ved afgive tilbud eller ved allerede indgået samarbejdsaftaler.

Lederudviklingsforløb, herunder workshops, kurser og uddannelse

Med mindre er aftalt er et hold bestående af op til 15 personer. Enkle services er begrænseren til færre personer. Hvilket vil. fremgå af aftalegrundlaget. 

Workshop, kurser og uddannelser afvikles på de angivne tidspunker. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Aflyses en enkelt dag på et kursus eller en af uddannelserne, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Når dit kursus eller uddannelsesgebyr er indbetalt eller skriftligt accepteret, er det samtidig en accept fra dig på, at de til enhver tid gældende betalingsbetingelser er accepteret af dig.

Med mindre andet er aftalt. Skulle I/du blive nødt til at melde afbud, når der er:

  • mere end 60 dage til afviklingstidspunktets start, refunderes op til 70%.
  • mindre end 60 dage til afviklingstidspunktets start, refunderes op til 50%.
  • mindre end 30 dage til afviklingstidspunktets start der ikke tilbagebetaling.

Der refunderes aldrig mindre end fremsendte minimumsbetaling. Efter endt forløb gives der ikke penge retur.

Foredrag

Foredraget afvikles på det angivne tidspunkt. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Aflyses et foredrag, bliver den erstattet af en ny dato.

Når foredragsgebyret er indbetalt eller skriftligt accepteret, er det samtidig en accept fra dig på, at de til enhver tid gældende betalingsbetingelser er accepteret af dig.

Med mindre andet er aftalt. Skulle I/du blive nødt til at melde afbud, når der er:

  • mere end 60 dage til afviklingstidspunktets start, refunderes op til 70%.
  • mindre end 60 dage til afviklingstidspunktets start, refunderes op til 50%.
  • mindre end 30 dage til afviklingstidspunktets start der ikke tilbagebetaling.

Der refunderes aldrig mindre end fremsendte minimumsbetaling. Efter endt forløb gives der ikke penge retur.

1-1 Coaching, Online, fysisk og Eksklusiv. 

Du kan ændre din tid op til 48 timer før vores aftale.

Ved fravær, eller ønsker du at aflyse eller flytte din tid, når der er mindre end 48 timer til vores aftale, af hvilken som helst grund, inkl. sygdom, er der ingen refusion.

Du er selv ansvarlig for at have velfungerende telefon/internetforbindelse ved Skype-sessioner, eller møde op på det aftalte tidspunkt, når vi har aftalt et fysisk møde.

Efter endt session gives der ikke penge retur.

Vi tager forbehold for andre opgaver. Du vil så blive informeret.

Aflyses en 1:1 session af Siigurd, erstattes den med en ny snarest mulig.

Erstatningsansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Siigurd måtte pådrage i relation til sine produkter, kurser eller uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Siigurd skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Siigurd har handlet simpelt uagtsomt. Eventuelt ansvar er begrænset til det beløb som kunden har betalt til Siigurd.

Udbyttet på en uddannelse, et kursus, en workshop eller lignede er deltagerens eget ansvar. På uddannelserne etc. kan alle deltage, dog bør du være minimum 21 år og i rimelig indre balance (ikke skizofren eller psykotisk). Personer med behandlingskrævende psykiske lidelser kan desværre ikke optages på uddannelserne. Uddannelserne anbefales ikke til personer med ubearbejdede traumer og tilsigter ikke at erstatte nødvendig terapi.

 

Rettigheder/copyright

Siigurd har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt som digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, sessioner, uddannelser etc. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig og må kun anvendes til eget brug, og skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Siigurds virksomhed. Siigurd eller medarbejderes navn må ikke anvendes uden forudgående skriftlig aftale.

Force Majeure og sygdom

Siigurd og dens medarbejdere forbeholder sig ret til at kunne aflyse ved sygdom eller Force Majeure, og aftale ny dato, uden at skulle betale andre for tabt fortjeneste. Hvilket vi naturligvis ikke håber bliver nødvendigt. I/du tilbydes ikke yderlig kompensation for, hvad du ellers måtte have af udgifter i forbindelse med aflysning fra Siigurd. 

 

Opdateret d. maj 2022 /LSM