Denne blog eller artikel giver generel information og diskussioner om helbred og relaterede emner. Informationen og andet indhold, der findes i denne blog eller i tilknyttede materialer, er ikke tilsigtet og bør ikke opfattes som medicinsk rådgivning, og informationen kan ikke erstatte professionel medicinsk ekspertise eller behandling.

Hvis du eller en anden person har en medicinsk bekymring, bør du konsultere din sundhedspersonale eller søge anden professionel medicinsk behandling. Ignorér aldrig professionel medicinsk rådgivning eller forsink at søge det på grund af noget, du har læst på denne blog eller i tilknyttede materialer. Hvis du mener, du har en medicinsk nødsituation, skal du straks kontakte din læge eller alarmcentralen.

De meninger og synspunkter, der udtrykkes på denne blog og hjemmeside, har ingen relation til nogen akademisk institution, hospital, sundhedspraksis eller anden institution.