Podcast, High Five med Siigurd

Podcast, High Five med Siigurd

Hvad former organisationer, mennekser og teams til det bedre? Bliv en andens erfaring rigere, lær en teknik, få tidsbesparende strategi eller en effektfuld metode. En enkel teknik, metode eller strategi kan have stor indflydelse for dig, nu og her eller som kan have...