Sam-skabelsen med en tværgående samhørighed.

Sådan forstærkes samarbejdet mellem fem spredte afdelinger I hele danmark.

En større dansk international virksomhed ønsker at udvikle og forstærke deres ledelsesgruppe bestående af 5 personer på tværs af organisationens forskellige afdelinger i Danmark. Afdelingerne ligger under samme region og leders af lokale afdelingsledere med samme overordnet leder, som selv deltager aktivt i forløbet. Formålet er at skabe sammenhørighed og sammenarbejde for at afdelingerne både sammen og hver for sig løfter sig til et højere niveau. 

Hvordan dannes;

Sam-skabelsen af en tværgående samhørighed med fortrinsvis fælles opgaver, ansvar, samarbejde, med høj gensidig afhængighed af afdelingerne?

Forløbet er over 6 måneder, fra januar til juni 20xx, med et ledermøde 1 gang i mdr. af 3-4 timer. Før og efter forløbet måles der på organisationen med deres egne  interne-målinger, som allerede foretaget i efterår og foretages igen til maj.

Konceptforløbet kaldes at ”Going from Good to Great”. Der arbejders konkret på aktivt inddragelse af alle lederne. Ved at de selv er medvirkende på møderne og aktivt arbejder med den viden i bliver tildelt. Således at det ligger mere naturligt at eksekvere og implementere. Siigurd Faciliterer forløbet med erfaring og evidensbaseret viden, der fremmer fællesskabet, opblomstring og engagement afdelings ansatte.

Book Lars Sigurd

Bliv afklaret med et uforpligtende samtale på en god foredragsholder der viser effektive teknikker, der frembringer stærkere kultur og resultater igennem mennesker.

8 + 8 =

Min tilgang som oplægsholder

Der er en grund til, at Lars Sigurd er en mere og mere booket foredrags- og workshopsholder: han taler nemlig både til hjernen og hjertet, og skaber en forbløffende følelsesladet oplevelse for tilhørerne. Bruger gerne sig selv og sin erfaring fra sit liv som leder, menneske og stifter af egen forretning. Du bliver præsenteret for masser af guldklumper og stof til eftertanke, som du kan tage med hjem og bruge med det samme.

Målet er enkelt: At sende jer tilbage med brugbare værktøjer og selvtillid, så I kan være ledere, medarbejdere og forandringsskabere som virksomheder stræber efter. Samtidig ved han, at restitution og livsbalance er vigtige elementer i bestræbelserne.

Vil du tale med Lars Sigurd?

Har du behov for et møde med Lars, kan du booke det lige her!

Lars Sigurd har for DAHLs afdeling for Fast Ejendom ultimo oktober måned holdt et 2 timer indlæg om “Trivsel & Selvledelse”. Det blev til 2 fornøjelige timer med megen engagement og klare tanker, hvor alle deltagere kunne drage hjem med nogle konkrete pointer, som vi fremadrettet kan bruge i vores hverdag. Lars var ikke bleg for at stå på mål for mange spørgsmål – vi lever jo som advokater i en “fejl-finder kultur”, men det klarede han på bedste vis uden at ryste på hånden. Så min allerbedste anbefaling til andre om at I trygt kan kontakte Lars og få skræddersyet et forløb med Lars.

Poul Jensen

ADVOKAT (L)/PARTNER, DAHL Advokatfirma

Fantastisk dag, hvor Lars fra Siigurd virkelig evner at flytte mennesker. Vi havde en 4 timers workshop om teams og ledelse, der var fyldt med masser af værdifuldt indhold. Forløbet vekslede mellem relevant viden og en stor del praktiske aktiviteter, hvor en positiv stemning bygges op på ingen tid. Særligt er han god til at engagere alle og fremme medarbejdernes styrker. Besøget hos os ved N&K Speditions Polske afdeling, har været et vigtigt led i vores fremtidige udvikling af os som team, tak.

Pawel Piotr Konieczny

Traffice Manager, N & K Spedition A/S

I Vestjysk Bank har vi i Herning afdelingen samt Private Banking og Kundeservice haft besøg af Siigurd. Vi oplevede et værdiskabende foredrag, der tog udgangspunkt i, at trivsel er noget, vi skaber og giver til hinanden. Der blev stillet skarpt på, hvad hver enkelt medarbejder, gennem eget ejerskab, betyder for samhørigheden. Straks efter oplægget kunne vi mærke den nye bevidsthed på tværs af afdelingerne, og vi mærker stadig eftervirkningerne. Vestjysk Bank Herning arbejder kontinuerligt på at blive Danmarks bedste bank, og den målsætning blev forstærket af Siigurds oplæg. Tusind tak!

Henrik Lykke

Private Banking Direktør, Vestjysk Bank