Psykologisk tryghed medarbejder

Psykologisk tryghed er med til at skabe en arbejdspladskultur, hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. På en arbejdsplads præget af psykologisk tryghed har det ikke negative konsekvenser at dele tvivl, uenighed mv. Det bruges i stedet konstruktivt ind i arbejdet/samarbejdet og bidrager dermed positivt til læring, præstation, engagement og trivsel – et godt psykisk arbejdsmiljø.