Psykologisk tryghed er vigtigt i denne tid

Du har et stor ansvar som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder stil skabelsen af trykke rammer i urolige tider.

Psykologisk tryghed kommer igennem de gode dialoger. Lyt og vær nysgerrige på
hinanden, for sammen bliver vi klogere! Dialogerne danner nemt masser af spændende og udfordrende spørgsmål med mange, nye og lærerige svar. Mest af alt, kogt ind til essens, så tag handling og udfordre udspringet til bekymringerne, spørg ind og spørg endnu mere, for at komme i dybden. Lyt og efter evne prøv at empatisk at imødekomme den enkeltes.

Med stor magt følger stort ansvar

Ansvar for at etablere psykologisk tryghed og skabe en styrkende fælleskab, påhviler især de som har påtaget sig et ekstra ansvar. Det værende som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder, at man skal udvise omsorg for de mennesker der har det svært i tider med uvished.

Psykologisk tryghed er vigtigt for at kunne levere

Vil du have et hold, der præsterer? Sørg for at skabe psykologisk tryghed. Teams der opretholdet et vis niveau med høj psykologisk tryghed præsterer bedre og føler sig mere sikre på at udføre deres arbejde og tør at sige deres mening.

Hvordan du som leder skaber psykologisk tryghed og øge granden af psykologisk tryghed?

Spørg ind til fællesskabet og i nogle tilfælde den enkle ansatte. Spørg ind til den enkle. Vores tanker er ofte uresnelle og hurtige, derfor uden direkte relation til virkeligheden. Ved at sprøge ind, finder man ind til kernen og rationelt om den enkelte bekymring er berettiget. Påvirkningerne af nyhederne kan være stor og præget af frygt, som udfordre vores grundlæggende psykologiske fundament, at vi gerne vil føle os sikker og trygge. At spøge ind til hvad der gør en arbejdsdag rigtig god. Kan medvirke til at minske den negative spiral.

Vil du have bog, gratis?

7 effektive tiltag til at løfte din forretning, dit personlige liv og dit lederskab.

Opdag Lars Sigurds indsigt i, hvilke grundlæggende ressourcer, metoder og strategier, han anvender i sit arbejde, så du kan opnå succes i din forretning, dit personlige liv og dit lederskab.

Brug et par minutter af din tid, og det kan resultere i livsændrende resultater.