Persondataforordning

Opdateret 5. juni 2018

Siigurd har ansvaret for, at data opbevares og administreres efter den gældende persondatalovgivning.

På denne side kan man læse om Siigurds privatlivspolitik.

1. Introduktion

Når Siigurds ydelser benyttes, behandler Siigurd som dataansvarlige personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik.

Nedenfor kan man læse nærmere om Siigurds behandling af personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:

 • Hvilke oplysninger indsamles? (se punkt 2)
 • Hvorfor og hvordan anvendes personoplysninger? (se punkt 3)
 • Hvilke rettigheder har man i den forbindelse? (se punkt 4)
 • Hvordan beskyttes dine personoplysninger? (se punkt 5), og
 • Hvordan kan vi kontaktes, hvis man ønsker at gøre ens rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).

2. Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, både elektroniske og fysiske, der i et eller andet omfang kan henføres til vedkommende.

Når man benytter et af vores platforme, herunder konti, f.eks. ved registrering som kunde, opdatering af profil, kundeforløb, køb af ydelser, tilmeldinger, administration af medlemsskaber, tager imod online betaling eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamles og behandles disse personoplysninger.

Følgende oplysninger kan indsamles: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, køb på Siigurd og noter vedr. et forløb.

Vores services er afhængige af, at personoplysninger er korrekte og opdaterede. Man bedes derfor holde disse opdateret. Profilopdatering kan gøres de tilmeldte platforme.

3. Behandling af personoplysninger

Formål

Siigurd indsamler og behandler oplysninger for at kunne give en optimal kundeoplevelse og for at kunne:

 • Identificere bruger/kunde,
 • Registrere køb,
 • Levere den service, der er anmodet om – herunder lodtrækninger, konkurrencer, gavekort og billetter.
 • Skabe kontakt via telefon eller e-mail, hvis en tur eller ydelse eksempelvis bliver aflyst.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, køb på Siigurd og noter vedr. et forløb er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Den legitime interesse er at kunne identificere kunder, yde support og skabe kontakte, hvis en ydelse eksempelvis bliver aflyst.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

For at kunne levere en service, benyttes en række samarbejdspartnere, som er databehandlere for Siigurd. De data behandlere, der benyttes behandler udelukkende personoplysninger på Siigurds vegne og anvender dem ikke til egne formål.

Vores data behandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og de lever op til relevant lovgivning. Der anvendes kun data behandlere, der kan give oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Siigurd benytter og kan overføre personoplysninger til følgende databehandlere, som behandler og opbevarer personoplysninger:

 • Foreningssystemet, memberlink.dk
 • Programplanlægning, trainingpeaks.com
 • Betalingsudbyder, DIBS.dk

Videregivelse af dine personoplysninger

Siigurd videregiver ikke oplysninger.

Sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares så længe man ønsker at have en bruger eller være kunde hos Siigurd. Har man været inaktiv bruger i 5 år, slettes ens oplysninger.

Hvis der meddeles, at man ikke længere ønsker at være kunde, vil man med det samme blive slettet i systemet.

I forbindelse med gennemførelsen af et køb eller kontingent, og ved anvendelse af et betalingskort på et af platformene, er det kun betalingsudbyderen – og ikke Siigurd – som får adgang til oplysningerne. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem betalingsudbyderen og betalingsudbyderen, selvom det sker, mens en af vores platforme benyttes.

4. Rettigheder

Efter persondatareglerne har man en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger. Hvis man vil gøre brug af ens rettigheder, skal man kontakte Siigurd. Kontaktoplysninger ses nedenfor i punkt 8. Man kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder man har på www.datatilsynet.dk.

Ret til at få indsigt i personoplysninger

Man har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret. Kontaktoplysninger ses nedenfor i punkt 8.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis de personoplysninger, der behandles om en, er unøjagtige, har man ret til at få dem rettet.

Man kan altid selv rette ens stamoplysninger på sin(e) profil hos de enkle udbyder.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger

Man har ret til at gøre indsigelse mod Siigurds behandling af ens personoplysninger. Hvis ens indsigelse er berettiget, sørger Siigurd for at ophøre med behandlingen af ens personoplysninger.

Udlevering af personoplysninger

Man har ret til at få overført personoplysninger, man har stillet til rådighed.

5. Beskyttelse af personoplysninger

Siigurd har en standard for opnåelse af sikkerhed – også når det gælder beskyttelsen af personlige oplysninger. Derfor har Siigurd en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at leve op til vores sikkerhedsstandarder.

6. Ændringer af privatlivspolitikken

7. Henvendelser og klageadgang

Er der spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker man at gøre brug af ens rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder indsigt i, hvilke oplysninger Siigurd har registreret. Ved anmodning om rettelse af fejl i oplysninger m.v., skal man skrive til Siigurd.  Kontaktoplysninger findes nedenfor i punkt 8.

Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, Siigurd behandler personoplysningerne på. Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktoplysninger

Lars Sigurd Mortensen

Muslingevej 33,

6710 Esbjerg

lars@siigurd.dk

+ 45 40 24 75 99

www.siigurd.dk

cvr: 27244297