Er du en bedrevidende person?

Er du en vidende eller lærende person?

Har du svaret på alt og bare ved alt. Så er du en bedrevidende person. Er du i stedet en lærende person, der forsøger at lære af dine omgivelser der kan berige dig med ny viden eller se tingene i et nyt perspektiv.

Den ene person begrænser sig selv eller sin organisationsudvikling ved at være bedrevidende. Bemærk, at det selvfølgelig er godt at være vidende, men det er ikke godt at være bedrevidende. Du kan altså godt være vidende og samtidig være en person, der lærer. En bedrevidende person har et behov for at demonstrere sin dygtighed over for andre, hvilket ofte opfattes som en nedladende attitude af omgivelserne. På den måde begrænser det personen. At være en vidende person indebærer, at du har en større forståelse af den komplekse verden, vi lever i. Udfordringen er, at desto mere vi ved – desto mere ved vi også, at vi ikke ved. Dermed kan man måske stå tilbage mere uvidende end i første omgang – fordi man nu faktisk ved mere. 

Nutidens kompleksitet i verden gør, at vi ikke kan vide alt mere på samme måde, som vi kunne i datidens industrielle tid. Her vidste virksomhedsejeren vitterligt alt. Ofte havde han selv bestridt alle positioner i organisationen, mens han arbejdede sig op. Det kan vi ikke i dag. Vi skal være åbne over for vores omgivelser og lave gode win/win-aftaler både internt og eksternt. Aftaler, der både er til fordel for en selv og for modparten. I skabelsen af disse win/win-aftaler skal vi forinden være gode til at afkode kerneværdien i os selv. 

Hos Siigurd arbejder vi med organisationer, teams og mennesker, der ud fra en humanistisk synsvinkel ønsker et andet perspektiv på deres forretning. Vi skaber grundlag for, at der kan opstå tanker og ideer ud fra ”Den konventionelle metode”, hvor vi holder fokus på mennesket – som er den vigtigste ressource, enhver virksomhed besidder. Hvis mennesket ikke trives, er det begrænset af at have tunnelsyn, manglende koncentration og negative holdninger. Understøttes behovene opnås koncentration, mere glæde og mere engagement. Trivsel skaber bare en bedre bundlinje. At sætte sig selv eller sine medarbejdere fri under de rigtige forhold skaber oftest udvikling; man lykkes igennem andre.

Sæt dig selv eller de mennesker, du omgiver dig med, fri, og du vil skabe fundamentet til en potentiel abnorm udvikling. Gør dette i stedet for at holde fokus på omstruktureringer og afskedigelser i bestræbelserne på at skabe de rigtige rammer. Sådanne processer kan være dyre, krævende og frustrerende og tilmed have en negativ effekt på både kort og lang sigt. Måske ligger forklaringen endnu dybere. Vi skal tænke i anderledes tankebaner med fokus på konstant tilpasning og fornyelse, så vores antagelser udfordres og omskrives. Vi skal aflære vores gamle vaner og lære nye.

Stil gerne dig selv følgende spørgsmål: 

  • Hvad er dine grundlæggende antagelser? 
  • Hvorfor har du disse grundlæggende antagelser, og hvad er deres berettigelse? 
  • Såfremt disse antagelser og deres berettigelse ikke er gældende, hvordan skal de så lyde i dag? 

Igennem refleksion over blandt andet overstående spørgsmål, hvor sindet har overskud og ikke er begrænset, får du mulighed for at skabe et nyt fundament for dig selv. Det kan godt være, at du er tilfreds, og tingene er ok. Så er der selvfølgelig ikke et behov for at ændre noget. Men alt, hvad der ikke er under udvikling, er under afvikling. Dette kan måske Kodak og Nokia genkende. Darwin´s evolutionsteori bekræfter dette synspunkt; dem, der overlever, er dem, som er villige til at forandre sig.

At udvikle ens selvindsigt og accelerere ens personlige udvikling. Det forudsætter refleksion, at man er villig til at genoverveje de situationer, man har været i, og hvad ens eget ansvar har været. En proces man selv kan arbejde med eller man kan få professionel hjælp. Nysgerrig på hvad vi kan – læs mere her!

Vil du have bog, gratis?

7 effektive tiltag til at løfte din forretning, dit personlige liv og dit lederskab.

Opdag Lars Sigurds indsigt i, hvilke grundlæggende ressourcer, metoder og strategier, han anvender i sit arbejde, så du kan opnå succes i din forretning, dit personlige liv og dit lederskab.

Brug et par minutter af din tid, og det kan resultere i livsændrende resultater.