Mindset før strategi

Ekstraordinære belønning tilfalder nemlig dem, der konstant løfter deres handlinger og mindset til et nyt niveau.

Hvad nytter det at have en strategi. Hvis organisations medarbejdere tankeset blokere og ens attitude udståler det modsatte af hensigten. 

Et værdiskabende forløb, der bringer jer som organisation til nye niveau, men også bringer jer stærkere sikker ind i fremtiden. I står ved roret og sætter retning og derved har I autonomi og ejerskab i forløbet. Samt at I skal inddrages, med jer selv og organisationen, så i får mere ”hans on” og derfor en dybere forståelse igennem refleksion og udførelse. Vores nuværende handlemåder, som mennesker, er baseret på vores tidligere erfaringer og især vores egen tolkning af disse erfaringer. Hvordan vi som mennesker handler i fremtiden, især når vi er under pres, kræver at vi er mere bevist om os selv. Derfor for at skabe et godt forløb til jer, ser jeg at det er vigtigt at I har ejerskab og er meget inddraget igennem forskellige tiltag.

Dette får I:

Personlige udviklingsforløb af 60 minutter pr. gang til jeres nøgleansatte, gerne først med 3-5 gange med 7-10 dage imellem og derefter løbende en ca. hver mdr. Som en stærk tilgang. Idet vi tager udgangspunkt, i hver enkel hverdag og hverdagssituationer. Hvor tilliden til samtalen og ens udvikling forstærkes, end hvor man sidder flere sammen og måske som person vil være påpasselig – Vi er ligeså forskellige, som der er mennesker. Hver personlig udviklingsforløb er derfor forskellig med både indhold, frekvens og antal gange. Nogle vil hurtigt være yderst proaktive og nogle vil være mere tilbageholdene. Da vi hver har personlige grundlæggende livssyn (vores livsverden). 

Team arbejde med ledergruppen, der afholdes et møde gang hver 1- 1½ måned (4 gange a 3-4 timer). Områder vil være at etablere eller forstærke jeres formål, samt komme med virkningsfulde redskaber, som understøtter jeres medarbejder. Således at I over tid får den organisation i ønsker. Baseret på et humanistisk perspektiv. Elementer som tænkes ind er sammenhørighed, engagement, indre motivation, at lykkes etc. Alle elementer der understøtter en højt ydende organisation. 

På baggrund af overstående og jeres ønsker, har jeg en fleksibel løsningsmodel. Et 1 års samarbejdsaftale, giver jer gode økonomiske fordele. Samt at etablere en fast månedsrate skaber tid og en mere løs tilknytning mellem jer og Siigurd.

Som virksomhed

Kan I med fordel arbejde stratetisk med sundhed og et fokus på sundhed og vitalitet. For det føste vil det med stor sandsynligvis forbedre meget mere end selve arbejdsmiljøet. Der vil formodentligt være gevinster for den enkelte, for virksomheden og for samfundet. For den enkelte medarbejder giver det større arbejdsglæde, et sundere liv, bedre helbred, større engagement, bedre arbejdsmiljø, øget velvære etc. Alt sammen noget, som giver medarbejderen mere energi og overskud. For virksomheden giver det større medarbejderengagement, øget produktvitet, en mere attraktiv arbejdsplads, som fastholder og tiltrækker, lavere sygefravær, bedre image etc. Alt andet lige vil det også give virksomheden en bedre bundlinje. For samfundet er resultatet færre udgifter til sundhedsvæsenet og mindre udgifter til social ydelse gennem bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvilket kommer alle i samfundet til gode. Undersøgelser viser, at det koster i gennemsnit 14-16 ugers løn at ansætte en faglært, og op til 25 ugers løn jo mere kompleks arbejdet er.

Vi er engagerede i at levere et livsstilsforløb uden sammenligning, der kan flytte tanker og indstillinger, mens vi sørger for, at der kommer sved på panderne og vi viser vejen til en kost, der vil genvinde kroppens medfødte energi og balance. Sundhed, energi og vitalitet kan opnås og værdsættes med den rigtige kombination af mindset, fysisk bevægelse og kost.

Et samarbejde med Siigurd vil gøre jeres virksomhed til en prioritet. Kontakt os, så hjælper vi med at sammensætte det forløb, der passer jer bedst.

Tiltag til øget aktivitet

Programmet indeholder bl.a.:

 • Analyse og afdækning af konkrete muligheder for fysisk aktivitet i medarbejdernes hverdag
 • Indledende møde om indhold og motivation
 • Kropsanalyse: Vægt, Fedtprocent, Muskelmasse, Muskelkvalitet, Knoglemasse, BMR, Metabolisk alder, BMI, Anbefaling til dagligt kalorieindtag
 • Uddannelse af tovholdere i virksomheden
 • Kick-off for medarbejderne – med introduktion til praktiske øvelser
 • Midtvejsevent
 • Midtvejs- og afslutningsmåling, -rapportering samt evaluering

Uddybende info:

 • Lokal tilknytning til Esbjerg og omegn
 • Varighed: Efter aftale
 • Pris: Afhænger af antal deltagere
 • Lokation: På virksomheden
 • Antal deltagere: Efter aftale

Book Lars Sigurd

Bliv afklaret med et uforpligtende samtale på en god foredragsholder der viser effektive teknikker, der frembringer stærkere kultur og resultater igennem mennesker.

1 + 4 =

Min tilgang som oplægsholder

Der er en grund til, at Lars Sigurd er en mere og mere booket foredrags- og workshopsholder: han taler nemlig både til hjernen og hjertet, og skaber en forbløffende følelsesladet oplevelse for tilhørerne. Bruger gerne sig selv og sin erfaring fra sit liv som leder, menneske og stifter af egen forretning. Du bliver præsenteret for masser af guldklumper og stof til eftertanke, som du kan tage med hjem og bruge med det samme.

Målet er enkelt: At sende jer tilbage med brugbare værktøjer og selvtillid, så I kan være ledere, medarbejdere og forandringsskabere som virksomheder stræber efter. Samtidig ved han, at restitution og livsbalance er vigtige elementer i bestræbelserne.

Vil du tale med Lars Sigurd?

Har du behov for et møde med Lars, kan du booke det lige her!

Lars Sigurd har for DAHLs afdeling for Fast Ejendom ultimo oktober måned holdt et 2 timer indlæg om “Trivsel & Selvledelse”. Det blev til 2 fornøjelige timer med megen engagement og klare tanker, hvor alle deltagere kunne drage hjem med nogle konkrete pointer, som vi fremadrettet kan bruge i vores hverdag. Lars var ikke bleg for at stå på mål for mange spørgsmål – vi lever jo som advokater i en “fejl-finder kultur”, men det klarede han på bedste vis uden at ryste på hånden. Så min allerbedste anbefaling til andre om at I trygt kan kontakte Lars og få skræddersyet et forløb med Lars.

Poul Jensen

ADVOKAT (L)/PARTNER, DAHL Advokatfirma

Fantastisk dag, hvor Lars fra Siigurd virkelig evner at flytte mennesker. Vi havde en 4 timers workshop om teams og ledelse, der var fyldt med masser af værdifuldt indhold. Forløbet vekslede mellem relevant viden og en stor del praktiske aktiviteter, hvor en positiv stemning bygges op på ingen tid. Særligt er han god til at engagere alle og fremme medarbejdernes styrker. Besøget hos os ved N&K Speditions Polske afdeling, har været et vigtigt led i vores fremtidige udvikling af os som team, tak.

Pawel Piotr Konieczny

Traffice Manager, N & K Spedition A/S

I Vestjysk Bank har vi i Herning afdelingen samt Private Banking og Kundeservice haft besøg af Siigurd. Vi oplevede et værdiskabende foredrag, der tog udgangspunkt i, at trivsel er noget, vi skaber og giver til hinanden. Der blev stillet skarpt på, hvad hver enkelt medarbejder, gennem eget ejerskab, betyder for samhørigheden. Straks efter oplægget kunne vi mærke den nye bevidsthed på tværs af afdelingerne, og vi mærker stadig eftervirkningerne. Vestjysk Bank Herning arbejder kontinuerligt på at blive Danmarks bedste bank, og den målsætning blev forstærket af Siigurds oplæg. Tusind tak!

Henrik Lykke

Private Banking Direktør, Vestjysk Bank