Mindset før strategi

Selve ændringen er enkelt

(men ikke let)

Derfor er vi her

Ekstraordinære belønning tilfalder nemlig dem, der konstant løfter deres handlinger og mindset til et nyt niveau.

Hvad nytter det at have en strategi. Hvis organisations medarbejdere tankeset blokere og ens attitude udståler det modsatte af hensigten. 

Et værdiskabende forløb, der bringer jer som organisation til nye niveau, men også bringer jer stærkere sikker ind i fremtiden. I står ved roret og sætter retning og derved har I autonomi og ejerskab i forløbet. Samt at I skal inddrages, med jer selv og organisationen, så i får mere ”hans on” og derfor en dybere forståelse igennem refleksion og udførelse. Vores nuværende handlemåder, som mennesker, er baseret på vores tidligere erfaringer og især vores egen tolkning af disse erfaringer. Hvordan vi som mennesker handler i fremtiden, især når vi er under pres, kræver at vi er mere bevist om os selv. Derfor for at skabe et godt forløb til jer, ser jeg at det er vigtigt at I har ejerskab og er meget inddraget igennem forskellige tiltag.

Dette får I:

Personlige udviklingsforløb af 60 minutter pr. gang til jeres nøgleansatte, gerne først med 3-5 gange med 7-10 dage imellem og derefter løbende en ca. hver mdr. Som en stærk tilgang. Idet vi tager udgangspunkt, i hver enkel hverdag og hverdagssituationer. Hvor tilliden til samtalen og ens udvikling forstærkes, end hvor man sidder flere sammen og måske som person vil være påpasselig – Vi er ligeså forskellige, som der er mennesker. Hver personlig udviklingsforløb er derfor forskellig med både indhold, frekvens og antal gange. Nogle vil hurtigt være yderst proaktive og nogle vil være mere tilbageholdene. Da vi hver har personlige grundlæggende livssyn (vores livsverden). 

Team arbejde med ledergruppen, der afholdes et møde gang hver 1- 1½ måned (4 gange a 3-4 timer). Områder vil være at etablere eller forstærke jeres formål, samt komme med virkningsfulde redskaber, som understøtter jeres medarbejder. Således at I over tid får den organisation i ønsker. Baseret på et humanistisk perspektiv. Elementer som tænkes ind er sammenhørighed, engagement, indre motivation, at lykkes etc. Alle elementer der understøtter en højt ydende organisation. 

På baggrund af overstående og jeres ønsker, har jeg en fleksibel løsningsmodel. Et 1 års samarbejdsaftale, giver jer gode økonomiske fordele. Samt at etablere en fast månedsrate skaber tid og en mere løs tilknytning mellem jer og Siigurd.

Som virksomhed

Kan I med fordel arbejde stratetisk med sundhed og et fokus på sundhed og vitalitet. For det føste vil det med stor sandsynligvis forbedre meget mere end selve arbejdsmiljøet. Der vil formodentligt være gevinster for den enkelte, for virksomheden og for samfundet. For den enkelte medarbejder giver det større arbejdsglæde, et sundere liv, bedre helbred, større engagement, bedre arbejdsmiljø, øget velvære etc. Alt sammen noget, som giver medarbejderen mere energi og overskud. For virksomheden giver det større medarbejderengagement, øget produktvitet, en mere attraktiv arbejdsplads, som fastholder og tiltrækker, lavere sygefravær, bedre image etc. Alt andet lige vil det også give virksomheden en bedre bundlinje. For samfundet er resultatet færre udgifter til sundhedsvæsenet og mindre udgifter til social ydelse gennem bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvilket kommer alle i samfundet til gode. Undersøgelser viser, at det koster i gennemsnit 14-16 ugers løn at ansætte en faglært, og op til 25 ugers løn jo mere kompleks arbejdet er.

Vi er engagerede i at levere et livsstilsforløb uden sammenligning, der kan flytte tanker og indstillinger, mens vi sørger for, at der kommer sved på panderne og vi viser vejen til en kost, der vil genvinde kroppens medfødte energi og balance. Sundhed, energi og vitalitet kan opnås og værdsættes med den rigtige kombination af mindset, fysisk bevægelse og kost.

Et samarbejde med Siigurd vil gøre jeres virksomhed til en prioritet. Kontakt os, så hjælper vi med at sammensætte det forløb, der passer jer bedst.

Tiltag til øget aktivitet

Programmet indeholder bl.a.:

 • Analyse og afdækning af konkrete muligheder for fysisk aktivitet i medarbejdernes hverdag
 • Indledende møde om indhold og motivation
 • Kropsanalyse: Vægt, Fedtprocent, Muskelmasse, Muskelkvalitet, Knoglemasse, BMR, Metabolisk alder, BMI, Anbefaling til dagligt kalorieindtag
 • Uddannelse af tovholdere i virksomheden
 • Kick-off for medarbejderne – med introduktion til praktiske øvelser
 • Midtvejsevent
 • Midtvejs- og afslutningsmåling, -rapportering samt evaluering

Uddybende info:

 • Lokal tilknytning til Esbjerg og omegn
 • Varighed: Efter aftale
 • Pris: Afhænger af antal deltagere
 • Lokation: På virksomheden
 • Antal deltagere: Efter aftale

Lars Sigurd, Siigurd

Lars Sigurd er entrepreneur, coach og foredragsholder med fokus på at hjælpe andre. Han har en master i Positiv psykologi fra Aarhus Universitet foruden Diplom i Ledelse fra UC SYD, men oprindeligt er han uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet. Selv haft direkte ledelse af en medarbejderstab. Lars har dermed stor indsigt i den indsats, det kræver at starte, drive og skabe vækst i ens virksomhed og hvad et lederskab vil kræve af dig og af ham selv. Alligevel har han selv dage, hvor han rammes af hverdagen og ikke orker mere. Det er helt naturligt. Derfor ved han også, at restitution og livsbalance er vigtige elementer i bestræbelserne på at være den leder man selv ville ønske at have.

Siigurd er dedikeret til at hjælpe med at opdage og tage handling med værktøjer, strategier og ressourcer, der skaber ekstraordinære resultater og et utroligt niveau af personlig opblomstring. Man behøver ikke at ville det samme, men vejen derhen er ens – uanset om det er som medarbejder, leder, direktør eller ejer. De fundamentale metoder til at påvirke os selv og vores omgivelser er grundlæggende ens.

Udvalgte udtalelser

"Lars Sigurd har for DAHLs afdeling for Fast Ejendom ultimo oktober måned holdt et 2 timer indlæg om "Trivsel & Selvledelse". Det blev til 2 fornøjelige timer med megen engagement og klare tanker, hvor alle deltagere kunne drage hjem med nogle konkrete pointer, som vi fremadrettet kan bruge i vores hverdag. Lars var ikke bleg for at stå på mål for mange spørgsmål - vi lever jo som advokater i en "fejl-finder kultur", men det klarede han på bedste vis uden at ryste på hånden. Så min allerbedste anbefaling til andre om at I trygt kan kontakte Lars og få skræddersyet et forløb med Lars."

Poul Jensen, Esbjerg – pje@dahllaw.dk

 

”Fantastisk dag, hvor Lars fra Siigurd virkelig evner at flytte mennesker. Vi havde en 4 timers workshop om teams og ledelse, der var fyldt med masser af værdifuldt indhold. Forløbet vekslede mellem relevant viden og en stor del praktiske aktiviteter, hvor en positiv stemning bygges op på ingen tid. Særligt er han god til at engagere alle og fremme medarbejdernes styrker. Besøget hos os ved N&K Speditions Polske afdeling, har været et vigtigt led i vores fremtidige udvikling af os som team, tak.”

Pawel Piotr Konieczny, Traffic Manager, N & K Spedition A/S

"I Vestjysk Bank har vi i Herning afdelingen samt Private Banking og Kundeservice haft besøg af Siigurd. Vi oplevede et værdiskabende foredrag, der tog udgangspunkt i, at trivsel er noget, vi skaber og giver til hinanden. Der blev stillet skarpt på, hvad hver enkelt medarbejder, gennem eget ejerskab, betyder for samhørigheden. Straks efter oplægget kunne vi mærke den nye bevidsthed på tværs af afdelingerne, og vi mærker stadig eftervirkningerne. Vestjysk Bank Herning arbejder kontinuerligt på at blive Danmarks bedste bank, og den målsætning blev forstærket af Siigurds oplæg. Tusind tak!"

Henrik Lykke, Private Banking Direktør, Vestjysk Bank

Fokus på hvad der giver energi og skab momentum

Lars Sigurd er kompetent til at hjælpe personer med, at opdage og omsætte de værktøjer, strategier og ressourcer, der giver ekstraordinære resultater og forbløffende niveauer af personlig opblomstring.

Lars taler både til hjerne og hjerte. Så han skaber en følelsesmæssig forbindelse med dem han arbejder med, som giver en bedre chance for, at de lytter ordentligt og åbent og skaber resultater.

Lars Sigurd sætter tankerne i gang, motiverer og inspirerer og forærer masser af guldkorn og stof til eftertanke, som de kan tage med sig hjem og bruge både i arbejdslivet og privat.

Lars Sigurd holder personlige samtaler på, hvordan succes og positiv forandring opnås i ens forretning, personlige liv og lederskab - ligesom han også indgår som fortrolig samarbejdspartner i virksomheder, holder foredrag, indlæg og kick-offs. Han arbejder ud fra en række forskellige emner og gerne en kombination af flere.

Lars er ærlig, og ikke bange for at være uperfekt. Sørger for selv at leve sit liv efter egne principper, så han kender det han  fortæller om. Ambition er at aflevere livsforandrende budskaber. Kontakt trygt Lars i dag.

Book eller bliv afklaret med et uforpligtende samtale på en god foredragsholder der viser dig effektive teknikker, der frembringer bedre virksomhedskultur og resultater med en afsmittende energi.

Book

Book Siigurd

Der er en grund til, at Lars Sigurd er en mere og mere booket foredragsholder: han taler nemlig både til hjernen og hjertet, og skaber en forbløffende følelsesladet oplevelse for tilhørerne. Bruger gerne sig selv og sin erfaring fra sit liv som leder, menneske og stifter af egen forretning. Du bliver præsenteret for masser af guldklumper og stof til eftertanke, som du kan tage med hjem og bruge med det samme.

Målet er enkelt: At sende jer tilbage med brugbare værktøjer og selvtillid, så I kan være ledere, medarbejdere og forandringsskabere som virksomheder stræber efter. Samtidig ved han, at restitution og livsbalance er vigtige elementer i bestræbelserne.

Bliv afklaret indenfor 24 timer