Hvordan bliver vi mere robuste, modstandsdygtige og beslutsomt i vores arbejde – så vi kan nå de mål, som vi sætter for os selv?

At være mentalt robuste hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt at passe på os selv.
Spørgsmålet er måske: Hvordan kan vi genoprette og opbygge robusthed?

De fleste mennesker antager, at hvis du holder op med at gøre en opgave som at svare på e-mails eller skrive et papir, vil din hjerne naturligvis restituere, sådan at når du starter igen senere på dagen eller næste morgen, får du din energi tilbage. Men de fleste har haft tider hvor man ligger i seng i flere timer, ude af stand til at falde i søvn, fordi ens hjerne tænker på arbejde. Hvis du ligger i seng i otte timer, kan du have hvilet, men du kan stadig føle sig udmattet næste dag. Det er fordi hvile og genopladning ikke er det samme. At stoppe svarer ikke til at genvinde energien.

“Vi ofrer søvn i produktivitetens navn, men ironisk nok giver vores søvn forløb til trods for de ekstra timer, vi bruger på arbejdspladsen, op til 11 dage med tabt produktivitet pr. År pr. arbejdstager, eller omkring 15.000 kr. ”

Arianna Huffington, fra hendes bog the sleep revolution.

Hvis du virkelig ønsker at opbygge robusthed og modstandsdygtighed, kan du starte med at strategisk at vælge hvornår du vil stoppe. Giv dig selv ressourcerne til at blive mere robust ved at skabe nogle genopladningsperioder både arbejdsmæssig og privat.

For jo mere tid du bruger i præstationszonen, jo mere tid har du brug for i genopladningszonen. Balancen mellem disse er med til at mindske risikoen for at blive udbrændt.

I bogen The Future of Happiness, beskriver Amy Blankson, baseret på hendes arbejde på Yale Business School, hvordan man strategisk stopper i løbet af dagen ved at bruge teknologi til at kontrollere overarbejde. Her downloade de Instant og Moment apps for at se, hvor mange gange telefon blev tændt hver dag. Den gennemsnitlige person tænder deres telefon 150 gange hver dag. Hvis hver distraktion tog kun 1 minut (hvilket ville være seriøst optimistisk), ville det ende op i 2,5 timer hver dag.

Amy foreslår at bruge:

  • At bruge Offtime eller Unplugged til at oprette tekniske frizoner ved strategisk planlægning af automatiske flytilstande,
  • At tage de velkendte kognitiv pause hver 90 minutter for at genoplade batterierne.
  • At bruge frokost tiden uden arbejde og sammen med kolleger.
  • Strategisk at indlægge genopladningsperioder, eksempelvis i ens rejsetid ved eksempelvis at mediterer, sove, se film, journal eller lytter til underholdende podcasts, så når man kommer frem er frisk og klar til at vende tilbage til præstationszonen.

Hvis vi vil være mere robuste, måske vi skal være bedre til at prioritere og planlægge tiden til vores egen genopladning.