Mental sundhed

Trivsels time med fokus den enkle

Mistrives man på jobbet? Vi hjælper gerne til at håndtere de udfordringer, der oplever på arbejdspladsen, så man kan genvinde ens arbejdslyst.

Stress er næststørst arbejdsrelaterede problem i Europa. Over 50 pct. af sygefravær er pga. stress.

Hvad er trivsel? 

Er en person som generel besidder en positiv følelsesmæssig holdning eller tilstand. Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.

P. Selvforstærkende positive emotions. 

Positive følelser er en vigtig motor for opblomstring. 

E. Selvforstærkende engagement

Positivt engagement er at leve sit liv med stor interesse, nysgerrighed, opslugthed og at forfølge mål med beslutsomhed og vitalitet.

R. Selvforstærkende positive relationer.

At give er at leve. 

Find en person, der allerede gør det med succes. Observation af andre, der opnår gode resultater, kan øge troen på egen mestring. Jo mere disse rollemodeller ligner én selv, jo mere overbevisende virker deres adfærd på din adfærd, håb og optimisme.

M. Selvforstærkende mening. 

… ved at bruge sine styrker og muligehder til noget meget større end du er. 

A. Selvforstærkende mesting – Skab små succesoplevelser

Ved at overvinde forhindringer med en vedholdende indsats. Det er en succes alene i forsøget mod ens målsætning. 

Emner til samtalen kan være:

 • Kommunikation med din chef eller kollega
 • Grænsesætning
 • Konflikthåndtering
 • Stress & trivsel
 • Takle svære følelser, eksempelvis ved opsigelse
 • At bryde uhensigtsmæssige mønstre 
 • …og meget andet

Uddybende info:

 • Lokal tilknytning til Esbjerg og omegn
 • Lokation: På virksomheden
 • Timeløn samtaler: 995 kr./ time (50 min.)
 • Timeløn under kørsel: 450 kr.
 • Kørsel pr. kilometer: 3,56 kr