Business

Ekstraordinær toppræstation, kræver ekstraordinær mindset og strategier.

Hvad adskiller de succesfulde fra andre? Er din sult forsvundet? Hvad former din og dine medmenneskers adfærd? Er det nogensinde faldet dig ind, at den måde, du har lært at leve og lede på, måske er forældet? Sikkert ikke.

Lær, med simple og anvendelige teknikker, hvordan du forbedrer dit professionelle virke. Få teknikker der giver adgang til og mulighed for at drage størst nytte af det potentiale, der er til stede for alle, der drømmer om succes i deres rolle som leder, chef, direktør eller som virksomhedsejer. Kombinationen af en tankevækkende strategi og viden som systematisk implementeres, i en organisatorisk ansvarlighed, skaber forbedring, vækst og succes.

Er succes ikke din udfordring. Du har masser af succes. Nået dine visioner, drømme og lever det liv som du altid har drømt om. I hvert fald på nogle områder. Hvad er succes, egentligt for dig? Gnisten kan være slukket og vil gerne havde den antændt igen? Vi ved, at i succesen ligger også kimen til fiasko, det kan være hos mennesker eller virksomheder. Succes kan producere magelighed og undervejs i opnåelsen skabe ubalance andre steder. 

Måske er nytænkning og et nyt synspunkt vigtigt for dig? Det er der ikke noget at sige til, for vores kollektive opfattelse af livet og ledelse på alle niveauer er så dybt rodfæstet i vores samfund, at vi sjældent sætter spørgsmålstegn ved fornuften i den. Netop det sætter vi spørgsmålstegn ved og er konstant nysgerrige på. Er der fornuft i din måde at tænke på? Er der ræson i de mål, der stræbes efter? Den måde, du arbejder med dine medmennesker? Den verden vi lever i dag, og særdeles i fremtiden, er fundamentalt forskellig fra verden for blot en generation siden. Din adfærd og tankegang kan ikke alene være forældet, den kan være direkte en hæmsko for din vækst, bundlinje og den videre udvikling.

Uanset dit behov, så er kvalitets samtaler vigtige og det er vores force. Din verden er langt fra isoleret, om du så tjener millioner, så har du behov for et frisk nyt synspunkt og en som ser det i et andet perspektiv end dit. Kvalitets samtaler er værdifulde for mere end din karriere, og også for livet ved siden af. Bliv succesfuld på alle områder af dit liv, ikke kun i dit professionelle virke. Udvikl din tankegang.

Tre grunde til du skal vælge dette forløb

 • Lær at nå ud over almindelig og normal succes 
 • Forstå hvordan du forankrer dine energigivende styrker
 • Stop op, giv dig mulighed for aktiv refleksion

Samtale emner

 • Omdan begrænsende virksomheder til ubegrænsede
 • Slip begrænsningerne og identificer jeres  konkurrencemæssige fordele
 • Få lov til at spille det uendelige spil.
 • Skab et positivt mindset
 • Slip dine styker fri
 • Sådan bliver man en frygtindgydende konnkurrent
 • …og meget andet

Konkrete ledelsesværktøjer som f.eks. udvikling af

 • Skab succes uden afsavn
 • Skab momentum 
 • Skab ægthed og ejerskab
 • Metoder til selvbeherskelse
 • Bryd igennem barriererne

Uddybende info

 • Varighed: 90-120 min. pr. session
 • Dansk eller engelsk
 • Antal gange: Efter aftale
 • Pris: Kontakt
 • Lokation: Personligt møde eller virtuel