Positiv psykologi

Empati – flow – køn – humor

Bogen beskriver bl.a. temaer som mindfulness, humor, bevidsthed og drømme.

Hvorfor tager alle mennesker ikke livet af sig? Det spørgsmål stillede den franske filosof Albert Camus. Positiv psykologi prøver at besvare dette centrale filosofiske spørgsmål ved at fokusere på de temaer og på de metoder og teknikker, der øger livsglæden. 

Med afsæt i den traditionelle sygdomsmodel, der fokuserer på diagnosticering og behandling, beskriver den norske psykolog Lisbeth F. Brudal en ny og positiv forståelse af psykisk ubalance med fokus på psykisk sundhed, vækst og modning. Bogen er en bred og grundig introduktion til positiv psykologi på tre niveauer:

  • Positive subjektive oplevelser som håb og lykke 
  • Positive individuelle træk som mod og empati
  • Positive relationelle forhold som ansvar og tolerance

Derudover beskriver bogen vigtige forebyggende og sundhedsfremmende temaer som fx mindfulness, humor, bevidsthed og drømme – forhold, der kan være med til at sikre psykisk sundhed og øge den enkeltes livsmod og livsglæde. 

Positiv psykologi henvender sig til ansatte og studerende på det socialog sundhedsfaglige område, pædagoger, ledere, behandlere og andre, som er interesserede i menneskets muligheder for vækst og selvrealisering. 

Lisbeth F. Brudal er specialist i klinisk psykologi, med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun leder Institutt for Tokologi (fødselsvidenskab) og Familiepsykologi.

Indhold: Empati og erkendelse ; Selvrealisering og kreativitet ; Kvinde og mand ; Modstandskraft (resiliens) ; Værdier, bevidsthed og drøm

Emne: positiv psykologi, livskvalitet, følelser, lykke, selvudvikling