Da vi er i et paradigmeskift – ses det nødvendigt vi indtænker et nyt Brandings koncept for Plejehjem i Esbjerg kommune.

Vi fik stof til eftertanke. Hvordan kan vi arbejde aktivt med at Brande vores tilbud til kommende beboer på Plejehjem? Hvordan inddrager vi vores nærmiljø? Hvordan arbejder vi forsat aktivt på at forbedre vores image, blandt andet via vores hjemmesider, indflytningsmateriale m.m. Hvad kan vi forbedre i forhold til vores samarbejde med pårørende?

Vi blev udfordret via refleksive spørgsmål. Vi har efter vores workshop arbejdet aktivt med Branding af Plejehjem, dette er en gennemgående vision som virksomhedsplanen 2020 gennemsyres af.

Efter oplæg har vi arbejdet aktivt med følgende:

  • Vores hjemmeside, her vil der fremadrettet blive lagt stor vægt på at der via visuelle medier fremvises vores tilbud til beboer på plejehjem.
  • Flyers der henviser til vores kommende hjemmesider.
  • Der er nedsat et pårørende panel som er vores måleapparat for nye tiltag, samt med til at evaluere på nuværende materialer m.m.
  • Vores samarbejde med frivillig indsats ønsker vi styrket, blandet andet via frivillige kan se sig selv i en aktiv rolle på plejehjem i Esbjerg kommune, her benytter vi igen vores hjemmesider på en ny og anderledes måde.
  • Vi har i 2020 fokus på vores rekruttering af nye medarbejder, forfine det vi benytter, tænke nyt og anderledes
  • Vi har i december sammen i lederteamet fundet frem til de værdibasseret ord der ville indgå i en velkomsttale.

Alt sammen som udspring fra vores lederinternat i 2019 hvor Siigurd spillede en aktiv rolle. Vi siger tak fra lederne, der er skabt reflektion herfra via en god indsats!

Janet Rosengren Sillasen Due, Konsulent Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune.