Selvledelse

Selvet på arbejde

Selvledelse handler i sin enkelhed om at lede sig selv. Selvledelse er et begreb, der først og fremmest og mest hyppigst anvendes indenfor ledelse- og organisationsteori. Begrebet betegner en ledelsesform, hvor organisationen – gennem frihed og tillid til deres medarbejdere – opnår en større adgang til medarbejderens selv.

I Flemming Andersens “Selvledelse” introducerer han dig for begrebet selvledelse. I bogen gør han redde for, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan blive beriget af nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme.

Indhold: Ledelsesteori (Hvad er ledelse ; Hvad er selvledelse ; Hvilke kompetencer skal en socialkonstruktiv leder have? ; Hvad er den socialkonstruktive leders vigtigste opgaver?) ; Erkendelsesteori (Hvad er socialkonstruktionisme? ; Begreberne kontekst, relation og selv ; Hvad er selvet?) ; Ledelsens veje og vildveje (Ledelse: et rollespil eller en karakter? ; Dæmonerne i det tomme lederskab ; Dragerne og den umodne relation) ; Om at lede sig selv (Undersøg din baggrund ; Lær af dine konflikter ; Træn din opmærksomhed) ; At lede er at søge efter mening – en slags konklusion

Emne: ledelse, selvledelse, selvet, arbejdspsykologi, ledelsespsykologi