Selvtilfredsstillelse kommer fra ens føle- og tænkemåde, selv-motivation og adfærd, som har baggrund i fire overordnede processer; kognitive, motivations, affektive (følelsesmæssig; emotionel) og selektive processer.

Vore handlinger og motivation afhænger af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af self-efficacy, kan vi risikere ikke at kunne løse en opgave – ikke fordi vi ikke har evnerne til det, men fordi vi ikke tror nok på os selv og vores evner. Self-efficacy kan kortforklares med,

”Tro på egne evner i forhold til en bestemt opgave” (Kamp 2016)

Det må ikke forveksles med selvtillid og selvværd, selvom det er nært relateret.

Redskaber til afhjælpning

  • Mestringslære
  • Rollemodeller
  • Social overtalelse
  • Fysisk udfoldelse
  • Kognitive processer
  • Positiv emotion

Brug dem alle eller bare det redskab der giver mest mening for dig på nuværende tidspunkt.