Åbne foredrag

23 Apr 2020, 19-21

TRIM – Tistrup

 

Energiskabende foredrag.

Livet er nemmest i teorien. I praksis viser det sig altid at være anderledes. Med massers af god energi som udgangspunkt, tager vi ved foredraget fat i vores egne personlige redskaber – redskaber, som vi selv styrer, og som fremmer trivsel og opblomstring i hverdagen. Vi ser nærmere på hvilke positive fordele det vil skabe for dig.

Et energiskabende foredrag handler kort sat om at dreje fokus mod det, som skaber trivsel og glæde, frem for det, der skaber negative følelser. For at gøre et sådant fokusskifte muligt, får du redskaber, som dokumenterbart kan fremme et menneskes psykiske sundhed og udvikling.

Lars tager udgangspunkt i hverdagen og har en positiv smittende adfærd – og noget på hjerte, som er guld værd.

Forår 2020 – IDA

Aalborg Universitet, Esbjerg

 

Fremtidens virksomheder.

Fremtidens virksomheder tilhører de organisationer, der tør tænke i humanistisk kapital. Skabes der gode betingelser for trivsels-, lærings- og kreativitetstiltag, der bidrager til det gode meningsfulde arbejdsliv, kan det give stor konkurrencekraft og sikre produktivitet og kvalitet i de ydelser, som organisationen leverer. Det er i dag veldokumenteret, at et fokus på humanistisk kapital kan skabe 40% øget produktivitet. Blot 1% mere engagement giver 2,33% på bundlinjen.

Udbyttet vil være et forstærket lederskab og et højere medarbejderengagement.